Friday, August 5, 2011

KURIKULUM : SEMINAR STAM

TARIKH : 25 JULAI 2011

SUBJEK : FIQH & MIRATH / BALAGHAH        
PENCERAMAH : USTAZ IBRISYAM B. ABU SAID

     SEMINAR INI TELAH MENDEDAHKAN PARA PELAJAR KEPADA BENTUK-BENTUK SOALAN STAM SEBENAR DAN TEKNIK-TEKNIK MENJAWAB.  IA JUGA TELAH MEMBANTU PELAJAR MENDAPATKAN ILMU BARU SELAIN DARIPADA YANG DIAJAR DI DALAM KELAS.

TARIKH : 27 JULAI 2011
SUBJEK : NAHU & SOROF / TAUHID & MANTIQ
PENCERAMAH : USTAZ RAZALI B. SUPERI

         PARA PELAJAR TELAH BERJAYA MEMAHAMI SUBJEK TERESBUT DENGAN LEBIH MUDAH DAN MENGETAHUI TEKNIK BELAJAR YANG BETUL.  MEREKA JUGA TELAH DIDEDAHKAN KEPADA BENTUK-BENTUK SOALAN SEBENAR SERTA MAKLUMAT TENTANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI MESIR.

TARIKH : 28 JULAI 2011
SUBJEK : ADAB NUSUS / ARUDH QAFIAH
PENCERAMAH : USTAZ JAMAHARI B. ABDUL MANAF

         SELAIN DARIPADA DIDEDAHKAN KEPADA SOALAN SEBENAR DAN TEKNIK MENJAWAB YANG BERKESAN, PELAJAR JUGA TELAH BERJAYA MEMAHAMI SUBJEK DENGAN LEBIH BAIK.

TARIKH : 29 JULAI 2011
SUBJEK : AL QURAN TAJWID

          MELALUI SEMINAR INI, PARA PELAJAR TELAH DAPAT MENGENAL PASTI PUNCA KELEMAHAN DAN KESILAPAN PELAJAR DALAM MENJAWAB HUKUM TAJWID.  PELAJAR JUGA TELAH MEMPEROLEH ILMU MENGENAI TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL.

TARIKH : 2 AUGUST 2011
SUBJEK : TAFSIR & ULUM QURAN

           PELAJAR TELAH MENDAPAT PENDEDAHAN MENGENAI BENTUK SOALAN DAN TEKNIK MENJAWAB.  TAMBAHAN LAGI, MEREKA TELAH BELAJAR TENTANG CARA UNTUK MEMBUAT NOTA.

           SETELAH MENGHADIRI SEMINAR-SEMINAR BERKENAAN, ADALAH DIHARAPKAN CALON-CALON STAM DAPAT MENEMPUH PEPERIKSAAN AKAN DATANG DENGAN YAKIN SERTA MENINGKATKAN LAGI PENCAPAIAN SEKOLAH.

No comments:

Post a Comment